My Message for March 2nd, 2019

“…więc jest taki krzyk, taki zew, który zamienia cię w tchnienie, ponad wszystkim, ponad wszystko, ponad swoje własne wyobrażenie. I jesteś odtąd wiecznie w drodze, a twoją mapą jest zdolność do empatii i moc przemian wypływających z tej drogi. Żywioł nieujarzmiony. I jest wolność, której nie da się ubrać w słowa. Bo każde zbyt dosłowne słowo byłoby jak przyciasny pokój zatrzaśnięty może i na zawsze”
(mm.)


“…so there is this howl, this call, which turns you into a breath that is above everything and beyond imagination. This starts an unending journey with your own empathy and the power of metamorphosis of this journey as your map. A wild element. And there is a freedom that can’t be described in words. For any word too literal would be like a room too tiny with its door closed perhaps even forever”
(mm.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s